Leadenhall Insurance S.A.

Leadenhall Insurance S.A.
dostępne produkty: 4

Leadenhall Insurance S.A. jest coverholderem rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CTM. Jako coverholder posiada pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu Lloyd’s. Dlatego są też wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11192073/A.


Nadzór nad Leadenhall sprawuje Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.  

Dane kontaktowe

Adres

02-672 Warszawa ul. Domaniewska 42

Dane rejestrowe

NIP: 521-354-46-08
Numer KRS: 0000340229

Skład zarządu

Maciej Bud-Gusaim – Prezes Zarządu

Michał Molęda – Wiceprezes Zarządu


Zgłoś szkodę

Przejdź do formularza zgłoszenia problemu by wszcząć postępowanie o odszkodowanie.

formularz zgłoszenia

Dostępne produkty

logotyp towarzystwa Leadenhall Insurance S.A.
Na życie

Drivers Casco

Ochrona osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Uzupełnia ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
minimalna składka: od 135 zł

Zobacz więcej
logotyp towarzystwa Leadenhall Insurance S.A.
Na życie

Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW

Brak ankiety medycznej oraz badań przed zawarciem umowy. Wysoka Suma Ubezpieczenia do 10 000 000 zł
minimalna składka: od 500 zł

Zobacz więcej
logotyp towarzystwa Leadenhall Insurance S.A.
Inne

Ubezpieczenie Cyber

Ochrona bezpieczeństwa informacji. Wsparcie prawne w zakresie postępowań cywilnych oraz administracyjnych. Pomoc specjalistów z zakresu informatyki śledczej.
minimalna składka: od 2000 zł

Zobacz więcej
logotyp towarzystwa Leadenhall Insurance S.A.
Na życie

Leadenhall Life

przejrzysty zakres ochrony, możliwość popisania wniosku podpisem elektronicznym bez konieczności jego przesyłania w formie papierowej
minimalna składka: od 50 zł

Zobacz więcej